Werkwijze (Shiatsu)massage

Hoe ziet een massage afspraak er ongeveer uit?

Eerste consult massage

De eerste afspraak begint altijd met een intakegesprek. Tijdens dit gesprek gaan we de geschiedenis van de hond bespreken om te kijken of hier misschien wel de oorzaak te vinden is voor het probleem. Natuurlijk worden ook jouw wensen uitgebreid besproken.

Daarna ga ik het gangwerk van de hond beoordelen.
Dus ik ga in verschillende soorten looptempo's bekijken hoe de hond beweegt.

Vervolgens ga ikĀ een palpatie (lichamelijk onderzoek) uitvoeren.
Hierbij ga ik het lichaam geheel bevoelen om te kijken of ik aandachtspunten kan vinden voor de massage.

Hierna zal de eerste massage gaan plaatsvinden.
Uiteraard geeft de hond hierbij aan hoever we kunnen gaan.

Vervolgens zal er indien nodig een behandelplan worden opgesteld voor eventuele vervolgsessies.

Vervolg consult massage

Alleen indien nodig of gewenst.

Tijdens deze vervolgsessie zullen we de voortgang bespreken.

Vervolgens zal ik weer een palpatie (lichamelijk onderzoek) uitvoeren.

Daarna zullen we starten met de massage.